Mutant

Mutant: Undergångens Arvtagare


Mutant: UA utspelar sig i ett fiktivt, postapokalyptiskt ”Skandien” där mer eller mindre muterade människor och muterade djur försöker skapa en ny civilisation.[1] Vår civilisation har under oklara former utplånats och lämnat efter sig ett mycket förändrat landskap. När detta hände är oklart men bilder och beskrivningar antyder att civilisationen som föll mycket liknar ett nutida Sverige. Av denna civilisation återstår bara flerhundraåriga övervuxna ruiner och obeboeliga ”Zoner” som täcker alla större forntida städer; Stockholm täcks exempelvis av ”Musközonen” och Malmö/Köpenhamn täcks av ”Möken”.

Några få människor överlevde undergången genom att i generationer sitta instängda i underjordiska enklaver. Enklaverna tycks ha bekrigat varandra under något skede och det är oklart när enklavsamhällena bröt samman och tvingade människorna att söka sig upp till ytan. I kampen för att överleva ibland allehanda muterad flora och fauna så gick mycket av enklavernas kunskaper snart förlorade. Tiden innan enklavmänniskorna började organisera större samhällen ovan jord beskrivs som en svart tidsålder. Hur lång tid som verkligen förflutit sen människorna kom upp från enklaverna lämnas osagt, men i Mutant:UA:s gryningsvärld så har det har existerat en fungerande statsbildning i Mellansverige – Pyrisamfundet – i dryga tvåhundra år.[1]

Pyrisamfundet brer ut sig över norra Götaland och västra Svealand och har tre stora befolkningscentra: huvudstaden Hindenburg (i trakten av nuvarande Västerås), Pirit (Jönköping) och Nordholmia (i Dalarna). Riket är avgränsat av ”norra ödemarkerna”, ”västra utmarkseländet” och ”Frihetens Slätter” (Skåne, Blekinge och Halland). I norr befolkat av rallare ledda av den förskräcklige babbaren (jättelik muterad mammut) Baronen och i söder av nomadiserande klaner av bildyrkare som följer Vråålet (en automatiserad oljerigg). De närmaste staterna, förutom de många stadsstaterna såsom Göborg (norr om dagens Göteborg) och Moss (väster om Oslo), är Ulvriket (Danmark), Gotland och Ålänningarna.[1]
En av de centrala premisserna i Mutant: UA är att både undergången och uppstigandet ur enklaverna är höljda i ett närmast mytologiskt dunkel. Människorna i Mutantskandinaviens syn på det förflutna liknar också en blandning av förfädersdyrkan och lastbåtskult där upphittade ”forntidsmanicker”, vare sig det gäller plastbestick, plasmagevär eller pansarbandvagnar, är mycket exklusivt. Det finns således två helt olika teknologiska nivåer i Mutant:UA: dels ”forntidens” nivå som är mer avancerad än dagens (med fullt autonoma robotar, stasis-fält, plasmavapen, ”MMO-kuber” som kopplas upp direkt mot hjärnan etc) men som man numera bara han hitta fynd av i de farliga zonerna. Dels ”nutidens” tekniska nivå som grovt motsvarar artonhundratalets. Pyrisamfundet behärskar ångkraft och till viss del förbränningsmotorn samt har börjat massproducera bakladdade skjutvapen. De enda överlevande från forntiden som skulle kunna berätta om det förflutna är de enstaka robotar som virrar omkring i den nya världen, men dessa har raderat sina gamla minnen för att få plats med nya och har inte mycket att tillföra, och de få, om några, människor som överlevt kryosömn (nedfryst tillstånd). Skrifter på forntida svenska kan bara ett fåtal s.k. ”kunskapare” läsa.
En annan central del av Mutant:UA:s mytologi är konflikten mellan ”människorna” och ”mutanterna” (muterade människor, muterade djur och psi-mutanter). De senare hålls oftast borta från de nya samhällenas toppar med närmast apartheid-liknande regler.[2] Liksom, av andra skäl, robotarna. De radikalt militariserade rubbitarna (förvuxna kaniner) är egentligen den enda större grupp muterade djur som lever avskilt från människorna. Drivna av ett paniskt hat mot allt som liknar ”köttätare” håller de sig för sig själva i stora underjordiska riken.
Mutant:UA pendlar stilistiskt mycket skickligt mellan dystopi, vilda västern och modern science fiction som steampunk. Inspirationskällorna kan sägas vara allt ifrån Mad Max-filmerna till Astrid Lindgren. Spelets mekanik är förhållandevis enkel och baseras på samma procentchans-system som de tidigaste utgåvorna av Drakar och Demoner, med andra ord BRP (Basic Roleplaying-systemet uppfunnet av Chaosium Inc).


Källa: Wikipedia


Till Mutant: Undergångens Arvtagare har vi följande material;
  • Grundboken: innehåller alla grundläggande regler, historia och tips på hur man spelar och spelleder Mutant.
  • Tre stycken äventyrsböcker: Den Längsta Marschen, Det Eviga Kriget, Ulvriket: Det Eviga Kriget och Kalabaliken i Karle.
Extra karaktärsblad;

Comments are closed.