Drakar & Demoner

Drakar och Demoner är en serie svenskafantasy-rollspel utgivna sedan 1982 av Äventyrsspel (Target Games) och senare RiotMinds. Drakar och Demoner är Sveriges mest sålda rollspel; uppskattningsvis har spelet sålt i långt över 100 000 exemplar, alla utgåvor sammanräknade, en anmärkningsvärt hög siffra i jämförelse med antalet svenskspråkiga i världen. Spelet har dessutom för många icke-rollspelare blivit synonymt med rollspel, på samma vis som Dungeons & Dragons har blivit i den engelsktalande delen av världen. Drakar och Demoner brukar förkortas DoD till skillnad från D&D som betecknar Dungeons & Dragons.

Källa: Wikipedia

Drakar och Demoner är ett Fantasy-rollspel, det ska inte förväxlas med Dungeons & Dragons, de är två helt olika rollspel även om det finns vissa likheter dem emellan.

Till Drakar och Demoner har vi följande material;

  • Regelboken: Innehåller alla regler som behövs för att man ska kunna spela.
  • Två äventyrsböcker: ’Gastarnas Ö’ och ’Skymningshavets gåtor’
  • 5×3 Positionskort
  • 3×3 SLP-formulär
  • 10 figurställ
  • 1 golvplan

 

Extra karaktärsblad;

Comments are closed.