Regler

Allmänna Regler för Ulvcon:04


1. Regler

 • ​Som deltagare på eventet förbinder man sig att följa Ulvcons regler. Vi förbehåller oss möjligheten att när som helst att ändra reglerna.
 • Som deltagare förbinder man sig att följa tillsägelser av SÄK och arrangörer

2. Bordsplats regler

 • ​Varje bordsplats är giltig för max en person och tilldelad en ethernet-port, till platsen erbjuds även en enkel stol.
 • Den bokade platsen är den plats man har rätt att använda, man kan byta platser om båda parter går med på det.
 • Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet. Innan man lämnar eventet tar man sitt skräp och slänger det i uppställda soppåsar.

3. Eget ansvar

 • Vita Ulven ansvarar inte för några ekonomiska förluster som kan förekomma före, under och efter evenemanget.
 • Vita Ulven ansvar inte för några personliga tillhörigheter.

4. Säkerhet

 • Det är inte tillåtet att använda icke säker elutrustning.
 • Bordet och golvet vid din plats i LAN:et eller sovplats skall hållas ren och säker från brandfarligt material.
 • Man får inte sova i eller vid bordsgångarna samt under borden eller så man blockerar nödutgångarna, på eventet sover man i sovsalen.

5. El och nätverk

 • Som deltagare ska man vara medveten om att störningar i och runt nät och elförsörjningen kan förekomma, avbrott ger inte rätt till ersättning eller kompensation. Ulvcons arrangörer försöker efter bästa förmåga åtgärda eventuella problem.
 • Det är inte tillåtet att medtaga saker som kan skada el eller nätverk.

6. Övrigt 

 • Alkohol, droger och energidrycker är inget som Vita Ulven tillåter på sina event och är därmed inte tillåtet på området.
 • Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske utanför skolans område.
 • Vita Ulven har rätt att under sina event ta bilder och videor för att använda i framtiden.
 • Som besökare på Ulvcon blir man automatiskt medlem i Spelföreningen Vita Ulven, detta för att garantera att alla besökare är fritidsförsäkrade. Vill man inte fortsätta vara medlem i föreningen så kan man kontakta en Arrangör eller Funktionär så tas man ut ur medlemsregistret när evenemanget är över.

Frågor gällande våra regler kan ställas via formuläret nedan!

Comments are closed.