Rydia

De Rydiska Stadsstaterna

 

 

*Det som står på denna sidan är ännu inte officiellt en del av Nordmarksfiktionen och kan komma att ändras allt eftersom tiden går.*

Rydia, överflödets förlovade land, där den rika överheten lever ett liv i ren dekadens och rikedom, Rydia, rikedomens land där allt kan köpas och säljas, ett land för köpmän och handelsresande, ett land med stora maktintriger, skandaler och komplotter.

Rydiska VapnetDet som skiljer Rydia från andra riken är att det egentligen inte är ett rike, utan en samling med självständiga stadsstater där endast ett fåtal styrs av en monark och en majoritet av städerna är handelsrepubliker som styrs genom statsråd där rika köpmän och landägare äger allt inflytande som är värt att ha.
Alla enskilda stadsstater har en liten stadsmilis som ser till att lag och ordning hålls i städerna, dessa miliser har dock ingen tillåtelse att träda utanför sina städer, och ingen enskild stadsstat får skicka soldater utanför Rydia, detta är för att Rydia har en gemensam armé som står under Femmannarådets förfogande och enbart denna armén får lämna Rydias gränser. Utöver att kontrollera den gemensamma armén så är det även Femmanna rådet som kontrollerar över rikets tullar och handelsvägar som leder utanför riket, det gäller även de rutter som leder mot Nordmark, de rutterna stor dock inte under något beskydd av Rydia, än så länge bevakas de legosoldater som är betalda av enskilda köpmän som använder sig av handelsrutterna.

Rydiska Armén
Den Rydiska Armén är troligen den bäst armerade armén som någonsin skådats, detta då det Rydiska Femmannarådet sitter på en enorm statskassa som nästan helt går till just Armén, detta har gjort att brist på resurser, vapen och rustningar är ett problem som sedan lång tillbaka helt upphört att vara ett problem. När man istället ska tala om arméns kunskaper och erfarenhet så ser dock situationen annorlunda ut. Rydia har inte varit indragna i någon större konflikt som krävt att armén behöver sättas in, utan alla konflikter som har inträfat har kunnat lösas av de enskilda stadsstaterna som då varit indragna. Detta har resulterat i att den Rydiska armén är väldigt oerfaren, de flesta har aldrig faktiskt slagits i en riktig strid utan har enbart sin militära utbildning att förlita sig på.

Mer info

>> Här kan vi lägga in PDF-filer med mer info <<

Comments are closed.