Nordmark

Folket i Nordmark

*Det som står på denna sidan är ännu inte officiellt en del av Nordmarksfiktionen och kan komma att ändras allt eftersom tiden går.*


Nordmark kom att få sitt namn för omkring tre hundra år sedan då ett Rydiskt kolonisationsförsök genomfördes. Målet då var att skapa en landbaserad handelsväg till Stamfolket som levde i regionen vi idag kallar Dovre och som var förfäder till det Dovriska folket. Man visste även redan då att Nordmark var fullt av orörda naturresurser såsom timmer från skogarna och metaller från bergen, det man inte hade räknat med var alla de faror som levde i Nordmark.

Nordmarkiska vapnet

De djupa skogarna och de höga bergen var tillflyktsorter för alla möjliga väsen och varelser som inte tyckte om sina nya grannar. De nya bosättningarna som Rydierna anlade blev ofta attackerade av vilda djur, barn blev bortrövade av alla möjliga skogsväsen och högt uppe i bergen kunde hela gruvlag försvinna i de djupa tunnlarna, om det var bergstroll eller bara dålig gruvkonstruktion som bragd dem om livet vet ingen, för ingen kom någonsin tillbaka, antingen försvann alla, eller ingen alls.

Föga förvånande så blev koloniseringen av Nordmark en enorm förlust för Rydia, folket hade uppmanats att bli kolonister och lovordats bördig mark, enorma naturresurser som skulle ge alla medverkande enorma rikedomar, istället slutade nästan alla koloniseringsförsök i total katastrof. Hela byar försvann, vältränade och armerade soldater vandrar ut i skogen på patrull för att sedan spårlöst försvinna.
Till slut beslutar det Rydiska Femmanarådet att helt avbryta alla koloniseringsförsök och alla nybyggda vägar mot Nordmark spärras av eller grävs upp helt och hållet för att undvika att fler äventyrare ska försvinna. Alla kvarvarande kolonister som fortfarande levde i Nordmark övergavs och alla kontakt bröts.

Nordmark idag

Nordmark har under de senaste tre århundraden varit ett orört land p.g.a sin otillgängliga terräng, de djupa skogarna och de farliga varelserna som bor där har varit det största hindret för nya kolonisationer, men med två mäktiga riken i norr och söder som båda hungrar efter mer resurser, mer timmer till sina städer och mer metaller till vapen, kläder och smycket, så är Nordmark den enda regionen där alla resurserna sägs finnas i överflöd så ser båda rikena ingen annan lösning än att åter försöka kolonisera regionen, hur ett sådant försök kommer att gå denna gången återstår att se.
De människor som faktiskt bor i Nordmark än idag tros vara ättlingar till de Rydier som försvann och blev kvarlämnade efter det Rydiska kolonisationsförsöket för tre hundra år sedan. Många rykten sprids bland den Rydiska överheten om hur och varför vissa lyckades överleva i Nordmark, allt från att de som lever där i dag inte bara är ättlingar till Rydier utan även till de varelser som döljer sig i skogarna, till skogsrår, till troll eller andra vidunder, hur kunde de annars överleva där ingen annan kunde? Men svaret på en sådan fråga går nog inte att besvaras, efter tre hundra år finns det ändå ingen som kan minnas så långt tillbaka.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   PDF:er nedan  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Politik & Kultur

Det som skiljer Nordmark från både Rydia och Dovre är deras totala avsaknad av en centralmakt. I stort sett hela befolkningen lever i små stammar där den gemensamma mötesplatsen är den enda sammanbindande tråden. Denna mötesplats eller bättre kallat, ’Handelsstation’, är där ’Stammens’ alla grupper träffas och utbyter varor med varandra. Vissa grupper fokuserar på att hugga timmer, andra på att jaga och samla rötter och bär medens andra spenderar större delen av sina liv i bergen och gräver efter metaller. Denna livsstil må vara en bräcklig, då den förutsätter att alla stammans grupper konstant kan föra fram sina varor i handelsstationerna annars kommer de andra grupperna bli lidande.
Det enda som kan liknas till ett politiskt möte är ’Tingen’ som de olika stammarna håller årligen där de gemensamma problemen förs upp och en lösning ska försökas att nås. Det är även under Tingen som brottslingar som ansetts ha skadat stammen skall dömas eller frias.
Även om Tingen ska vara då frågor av allvarlig natur ska diskuteras så det också under Tingen som Nordmarksborna släpper loss ordentligt, festligheter som aldrig tidigare under året skådats anordnas. Krigare utmanar varandra i alla möjliga utmaningar, vänskap och ovänskap bildas och florerar och en o annan brandhet kärleksaffär sätter fart på ryktesspridningen hos de gamla gummorna i stammen.

Nordmarks samhälle bygger mycket på samarbete och hederlighet, alla som kan bidra skall också bidra till stammans överlevnad och fortsatta välstånd.
Att ljuga eller att handla oärligt, såsom att stjäla eller bragda någon om livet utan Tingets tillåtelse är bland de största brotten man kan begå. Att hålla sitt ord har nästan blivit lite av en folksport i Nordmark så många konstiga och diffusa löften ges under Tingen när allt från alkoholhaltiga drycker till allt för vackra röster fördunklat sinnet.

Comments are closed.