Bli Funktionär

Att vara funktionär på Ulvcon är både ett ansvarstagande men också ett helt annat sätt att uppleva konventet på. Alla funktionärer har egna uppgifter som ska utföras för att se till att konventet flyter på bra och ser till att besökarna både känner sig trygga men också ser till att alla aktiviteter flyter på som de ska.
Privilegier
Som funktionär får man fritt inträde till LAN:et med en bordsplats.
Funkisar får tre mål mat om dagen (frukost, middag och kvällsmat) som tillagas på plats.
Alla funktionärer får 30kr per dag som de fritt kan spendera på saker i Cafeterian.
Krav
Alla funktionärer kommer att få ett antal timmar per dag som de ska arbeta på, när en funktionär inte är på pass och arbetar så räknas man som besökare och får delta i vilka aktiviteter man själv vill.
Har man aldrig varit funktionär tidigare så gör det inget, man behöver inte vara orolig. inga funktionärer arbetar ensamma, som regel ska det alltid finnas två funktionärer på en post samtidigt. Dessutom har Ulvcon tidigare inte haft några problem med stök eller bus utifrån eller inifrån.
Om en funktionär uppför sig hotfullt eller kränkande mot besökare eller mot någon annan funktionär eller upptäcks ha med sig droger eller alkohol så har Arrangörer på plats rätten att avhysa personen från platsen med omedelbar verkan.
OBS
För att få ansöka som funktionär till SÄK så måste vederbörande vara minst 16 år gammal.

[huge_it_forms id=”8″]

Comments are closed.