Lajvby i Kil

Lajvby i Kil

 

Vita Ulven har som ambition att bygga en Lajvby i Kils Kommun. I nuläget har vi kontakt med Kommunen angående vad vi får bygga utan bygglov och vad vi behöver söka bygglov för.

Nu har en preliminär fiktionsgrupp har blivit sammanställd och har haft ett mötet under den 13/04 2016 där vi lade grunden för fiktionen som lajvet kommer att baseras på, se bifogat dokument för att läsa vad vi kom fram till.

Nedan finns lite mer info om hur det ser ut med projektet just nu.


2017-02-21: Att mycket har hänt sedan sist är en dålig beskrivning av hur mycket som faktiskt har hänt. Sedan förra uppdateringen så har kommunen godkänt vår projektplan och vi har nu tillgång till ett område öster om kilsravinerna, med enbart ett par ändringar. Område 1 (enligt projektplanen, se bifogad fil nedan) kommer vi inte att få bygga på, då det området måste kunna användas för att transportera skogsmaskiner, vilket inte skulle fungera ifall vi bebygger området, men de andra två områdena som vi markerat i planen har vi fått tillgång till, förutsatt att vi ansöker om bygglov för de byggnader vi ska bygga. Vi har även kontaktat Studiefrämjandet och det planeras nu ett samarbete oss emellan för att rent praktiskt kunna driva igenom projektet, genom dem kommer vi kunna ansöka om ganska mycket pengar som kommer gå till att bygga upp byn. Tills vidare kommer vår huvuduppgift vara att finna samarbeten med fler föreningar/organisationer och söka inspiration som kan bidra till att göra vår by mer säregen och då även mer attraktiv för möjliga sponsorer, såsom Allmänna Arvsfonden eller Region Värmland.

2016-08-11: En hel del har hänt sedan sist. Vi har efter fortsatt kontakt med Svenska Kyrkan beslutat undvika de områden vi tidigare haft intresse av, istället har vi fokuserat allt mer på att finna en plats på kommunal mark. Vi har nu funnit ett område beläget i Kilsravinerna (utanför Naturreservatet) väster om Rådalen. Området både är lättillgängligt och har många bra förutsättningar för att upplåta en Lajvby på.
Ingen jätte-detaljerad plan för hur den kommande byn ska se ut finns ännu, men vi har ritat ner var vi tänkt oss anlägga en Hövdingahall/Rådshall och ett värdshus, detta pga att kommunen vill ha en liten inblick i hur vi tänkt oss att området ska se ut innan de tillåter oss att bruka marken. Vi har till kommunen skrivit ihop vad som kan kallas för en projektplan, för de som är intresserade så kan ni läsa den nedan under ‘Övrig Info’.

2016-05-25: I nuläget har vi fått utmärkt ett x-antal områden som vi skulle vilja kolla in. Av de områden som vi ännu har hunnit kolla på så verkar Område #7 (Se karta nedan) vara det bästa området, i och med att det ligger relativt nära vägen, men samtidig långt in i skogen, man kan köra hela vägen in till området med bil så att slå sig ned mer permanent med en Lajvby skulle inte i närheten lika besvärligt som i andra områden. Det stora problemet är dock att vi troligen kommer behöva gräva en brunn för att få bra dricksvatten, såvida inte bäckarna är fulla med rinnande vatten, annat alternativ så länge är att köpa stora dunkar vi kan fylla med vatten.


Övrig Info:

PDF-icon

Konstituerande fiktionsmöte

PDF-icon

Projektförslag: Lajvby i Kil

 

Comments are closed